Seksuell helse som nasjonal agenda (artikkel)

FMSO Annonse Dagbladet november 2015 -Bakgrunnsbilde_700x400px
I disse dager arbeides det i Helsedepartementet med et utkast til Strategi for seksuell helse, på oppdrag for Helse-og Omsorgsdepartementet.

DET HANDLER OM DEG OG MEG, I ET LIVLØPSSPERSPEKTIV
På samme måte som kosthold kan påvirke og ha konsekvenser for den generelle folkehelsen, kan kultur, oppdragelse, religion, egne erfaringer og opplevelser, fysiologisk og psykisk sykdom og skader, påvirke og ha konsekvenser for den seksuelle helsen. Seksualitet handler om identitet, livskraft og livsglede.
Slik samfunnets satsing på folkeopplysning kan bidra til å sikre god helse og forebygge vår tids store folkehelsetrusler som kreft og hjerte/karsykdommer, kan satsing på å opplyse folket om positiv seksualitet bidra til å bedre den seksuelle helsen.

SEKSUALITETEN ER TABUISERT
Vi må snakke om seksualiteten, både den positive, men også om den vanskelige tabuiserte seksualiteten. Samtidig som media fokuserer på sex og kroppsidealer, viser det seg at flertallet, i alle aldersgrupper, finner det vanskelig å snakke om seksuell helse generelt, og egen seksuell helse spesielt, ikke minst den vanskelige seksualiteten.
Mange savner trygge arenaer for samtaler og kunnskap om seksuell helse. Alle har rett til seksuell frihet, uten seksuell tvang, utnyttelse eller misbruk på noe tidspunkt eller i noen livssituasjon. Dette er en av de universelle seksuelle menneskerettighetene, utarbeidet av WHO og World Association for Sexology i 1999.

DU HAR RETT TIL DIN EGEN SEKSUALITET
Seksuelle krenkelser kan få store konsekvenser for både den fysiske og psykiske generelle og seksuelle helsen. Mange som har opplevd seksuelle overgrep uttrykker at de aldri har fått mulighet til å utvikle en egen seksualitet på egne premisser. Noen av disse kommer til våre sentre. ”Har jeg lov til å føle lyst og glede”. Svaret er et utvetydig ja! Overgrep kan forstyrre for ”eierskap” til egen seksualitet. ”Jeg er ødelagt”. Vi tilbyr samtaler i en trygg arena der tillatelse til å snakke om egen seksuell helse står i fokus. Vi representerer et miljø fritt for tabu. Vi har friskhetsperspektiv som fundament. Budskapet er: Du er ikke ødelagt. Det er hjelp å få. Åpne sår kan gro og med tiden blekne til arr som klør en gang i blant.

ÅPENHET ER TABUETS FIENDE
Det handler om å gi den magiske tillatelsen til å snakke om egen seksuell helse. Du og jeg kan gjøre en forskjell. Slik kan vi sammen bidra til å fjerne tabu på veien mot et samfunn med seksuell åpenhet som grunnlag for seksuell helse- fritt for seksuelle krenkelser.